Wszyscy mamy tego samego Ducha i trzeba to wykorzystać dla przywrócenia pełnej jedności. (Jean-Luc Moens)
Rozpowszechnianie łaski chrztu w Duchu Świętym, praca na rzecz budowania jedności chrześcijan, służba ubogim i aktywny udział w ewangelizacyjnej misji Kościoła. (statuty Charis)
Naszym marzeniem jest to, by zniknąć, kiedy cały Kościół odkryje chrzest w Duchu Świętym. (Jean-Luc Moens)

Charis – strumień łaski

CHARIS, czyli łaska lub „strumień łaski” – to nowa służba koordynująca wszystkie grupy i wspólnoty charyzmatyczne istniejące w Kościele Katolickim. Służba została powołana przez papieża Franciszka i oficjalnie weszła w życie w Uroczystość Zesłania Ducha Świętego 9 czerwca 2019r. Zastąpiła dwie wcześniejsze służby działające przy Watykanie: International Catholic Charismatic Renewal Service i Catholic Fraternity of Charismatic Covenant Communities and Fellowships (ICCRS oraz Fraternia Katolicka). Charis to także idea i perspektywa funkcjonowania grup, wspólnot i federacji wspólnot charyzmatycznych.

Strona główna: CHARIS Catholic Charismatic Renewal International Service