Kategoria: Arcybiskup Lenga a świeccy charyzmatycy

Arcybiskup Lenga a charyzmatycy (np. Marcin Zieliński).

Arcybiskup Lenga i podział w Kościele

Arcybiskup Jan Paweł Lenga to marianin, który w latach 1999-2011 był biskupem diecezjalnym Karagandy w Kazachstanie. Od 2011 roku biskup mieszka w Licheniu Starym, w zakonie księży marianów. Od 2020 roku otrzymał od lokalnego biskupa Wiesława Meringa zakaz publicznej działalności na terenie diecezji włocławskiej.

Arcybiskup Lenga publicznie kwestionuje i podważa wybór papieża Franciszka, mówiąc o nim zwraca się słowami „Bergolio”, nie wymawiając pontyfikalnego imienia „Franciszek”. Arcybiskup otwarcie krytykuje polskich biskupów za popieranie „protestantyzacji Kościoła” poprzez dopuszczanie świeckich do prowadzenia w kościele modlitw o uzdrowienie.

Od czasu publikacji filmu na portalu Zwiedzeni szkalującego Marcina Zielińskiego, podział w polskim Kościele (na zwolenników i przeciwników charyzmatycznej posługi świeckich) został bardzo umocniony przez arcybiskupa Lengę. Wielu przeciwników charyzmatycznego przebudzenia podpiera swoje zarzuty licznymi wypowiedziami arcybiskupa, dostępnymi w internecie.

Wśród „zwolenników” arcybiskupa Lengi można zauważyć inne nurty odbiegające od posłuszeństwa Kościołowi: nurt lefebrystyczny, nurt wykrzywionej maryjności, wybujałej demonologii oraz nurt katastrofizmu i proklamacji kary Bożej.

Stanowisko episkopatu Polski w sprawie arcybiskupa Lengi:

Komunikat ws. wypowiedzi abp. Jana Pawła Lengi

W związku z dyskusją nt. wypowiedzi abp. Jana Pawła Lengi, przypominam, że abp Lenga nigdy nie był i nie jest członkiem Konferencji Episkopatu Polski. Informowałem o tym w kwartalniku Więź (Jesień 2019, 3 [677]). Wypowiedzi abp. Lengi nie można więc w żaden sposób utożsamiać z Konferencją Episkopatu Polski. Nie można ich też traktować jako stanowiska polskich biskupów. Należy wyrazić ubolewanie, że abp Lenga występuje w środkach społecznego przekazu i wprowadza wiernych w błąd. Informuję, że abp Lenga nie reprezentuje Kościoła katolickiego w Polsce.

Ks. dr Paweł Rytel-Andrianik
Rzecznik Konferencji Episkopatu Polski
Warszawa, 22 stycznia 2020 r.

https://episkopat.pl/rzecznik-episkopatu-abp-lenga-nie-reprezentuje-kosciola-w-polsce/