Kategoria: Czego uczy nas Charis? – Michelle Moran

Czego uczy nas Charis?

CHARIS uczy nas trzech rzeczy:

1. Pokory (Przysłów 18, 12: „Chwałę poprzedza pokora”).
2. Pojednania (jak najszybciej, ponieważ to jest nowy czas, aby pójść naprzód).
3. Głębszego oddania się Duchowi Świętemu.

Michelle Moran (była prezydent Katolickiej Odnowy w Duchu Świętym – ICCRS).