Ekumenizm

Świętujemy „nurt łaski, nurt katolickiej odnowy charyzmatycznej. Dzieło, które się urodziło… katolickie? Nie. Narodziło się ekumenicznie! Narodziło się ekumenicznie, ponieważ to Duch Święty tworzy jedność i ten sam Duch, który podarował to natchnienie”.

Z przemówienia papieża Franciszka 3 lipca 2017 w Wigilię Zesłania Ducha Świętego

Od samego początku Katolicka Odnowa Charyzmatyczna była częścią ekumenicznego nurtu łaski.

CHARIS jest zatem, zgodnie ze swoim Statutem, „narzędziem promowania jedności w Chrystusie i działania na rzecz jedności wyrażonej w modlitwie Jezusa Chrystusa (J 17)” (Preambuła). Jednym z jej najważniejszych celów jest „promowanie ekumenicznego wymiaru katolickiej odnowy charyzmatycznej i wspieranie zaangażowania w służenie jedności wszystkich chrześcijan” (art. 3f).

Co to jest ekumenizm?

Ekumenizm dąży do jedności wśród wszystkich chrześcijan różnych kościołów i wspólnot kościelnych. Podstawą jest nasza wspólna wiara w Chrystusa i nasz chrzest, w którym grzech zostaje zmyty, stajemy się synami i córkami Ojca, braćmi i siostrami Jezusa Chrystusa, częścią wielkiej rodziny wiary wszystkich chrześcijan i współpracownikami z Chrystusem w jego królestwie.

Podstawowym celem ekumenizmu jest to, aby ciało Chrystusa było jednym, tak jak Jezus i Ojciec są jednym (J 17, 21). W tym celu sięgamy poza siebie do naszych braci i sióstr w Chrystusie, a dzięki Duchowi Świętemu wzrastamy w zrozumieniu, przyjaźni między sobą i głębszym nawróceniu do Jezusa Chrystusa. Jako chrześcijanie głosimy Jezusa razem, dodając świadectwo naszej jedności do głoszenia Ewangelii.

Jak żyć ekumenizmem?

Katolicka Odnowa Charyzmatyczna jest powołana specjalnie do rozwijania więzi z chrześcijanami ochrzczonymi w Duchu Świętym, uczestniczącymi w tym samym nurcie łaski. Kilka praktycznych sposobów, w jakie możemy zaangażować się w ekumenizm:

– Wychowywanie się w duchu tego, czego nasz Kościół naucza o jedności chrześcijan, zwłaszcza Dekret o ekumenizmie Vaticanum II i encykliki Jana Pawła II o zobowiązaniu do ekumenizmu.


– Modlitwa o jedność, za innych chrześcijan oraz o przewodnictwo i mądrość Ducha Świętego w docieraniu do nich.

– Nauczenie się doceniania darów, które przynosimy sobie nawzajem z naszych wspólnot wiary.

– Kultywowanie głębokiego szacunku dla wzajemnego sumienia, wolności w Chrystusie, punktów widzenia i praktyk.

– Zwrócenie uwagi na małe sposoby, w jakich nasza mowa lub działania mogą obrażać lub denerwować naszych chrześcijańskich braci i siostry i unikanie tego.

– Uczynienie miłosierdzia celem w odniesieniu do innych chrześcijan. Miłość przezwycięża wiele rzeczy.

– Kiedy już nawiążemy stosunki z innymi chrześcijanami, poszukajmy sposobów, aby wspólnie modlić się i służyć potrzebującym, zwłaszcza biednym, chorym, samotnym, wyrzutkom, cierpiącym i wszystkim osobom z marginesu społecznego.

– Szukanie sposobów ewangelizacji i głoszenia Chrystusa i Ewangelii wraz z innymi chrześcijanami.

Katolicka Odnowa Charyzmatyczna jest wykorzystywana do tego typu ekumenizmu: ekumenizmu relacyjnego, ekumenizmu życia lub ekumenizmu miłości. Obejmuje to rozwijanie relacji z innymi chrześcijanami, rozumienie siebie jako braci i sióstr w Chrystusie, wspólnej modlitwy i współpracy w ewangelizacji i służbie. Tego typu ekumenizm popiera CHARIS.

Więcej informacji w dokumencie pt. „CHARIS I EKUMENIZM”