Kurs Służebne Przywództwo

Strona główna: https://sluzebneprzywodztwo.org/
Adres mailowy do kontaktu: kurs@sluzebneprzywodztwo.org

1 Rok Kursu

1 termin

Data startu: 17 września 2021
Zawartość: 14 nauczań
Data końca: 17 grudnia 2021
Koszt: 150zł
Koniec zapisów: 10 września 2021

Zarejestruj się i zapłać


2 termin

Data startu: 22 października 2021
Zawartość: 14 nauczań
Data końca: 28 stycznia 2022

Zapisy: do 30 września: 100zł
(po 1 października: 150zł)
Koniec zapisów: 15 października 2021

Zarejestruj się i zapłać


2 rok Kursu (kontynuacja)

Data startu: 7 października 2021
Zawartość: 10 nauczań
Data końca: 10 grudnia 2021
Koszt: 100zł

Zarejestruj się i zapłać

Zakres tematyczny Kursu – 1 roku

Obszar nauczania podstaw /  przekazywania wizji: 

1. Historia i tożsamość CCR
2. Misja CHARIS
3. Eklezjologia
4. Teologia Ducha Świętego (pneumatologia)
5. Chrzest w Duchu Świętym
6. Ekumenizm
7. Dobra nowina (Jezus) 

Obszar Praktyki:

8. Elementy spotkania modlitewnego
9. Ewangelizacja
10. Wstawiennictwo
11. Życie przywódcy
12. Służba ubogim
13. Charyzmaty
14. Ciało Chrystusa (wspólnota)

Zakres tematyczny Kursu – 2 roku

  1. Słowo i Duch: Chrzest w Duch Świętym
  2. Pełnia i moc: Posługa Ducha Świętego
  3. Przekraczanie granic: Nowość Odnowy Charyzmatycznej
  4. Apostołowie i prorocy: Duchowni i świeccy
  5. Jeden jest Duch: Niepodzielność „strumienia łaski”
  6. Aby byli jedno: Jedność z innymi wyznaniami
  7. Największa jest miłość: Pomoc ubogim
  8. Pamięć o ubogich: Gal 2, 10
  9. Cała Ewangelia: Ewangelizacja dzisiaj
  10. Cały świat: Misje – idźcie na cały świat…