Rejestracja wspólnoty

Przetłumaczone z głównej strony: https://www.charis.international/en/communities/


Jaka jest propozycja CHARIS dla wspólnot?1- W Międzynarodowej Służbie Komunii istnieje specjalna komisja dla charyzmatycznych wspólnot zwana Koinonia. Komisja ta będzie odpowiedzialna za pielęgnowanie komunii między wszystkimi charyzmatycznymi wspólnotami zarejestrowanymi przez CHARIS (patrz poniżej). W szczególności Koinonia będzie organizować międzynarodowe, kontynentalne i krajowe wydarzenia dla społeczności w celu budowania przyjaźni i komunii między różnymi przywódcami, a także oferowania im możliwości formacji ciągłej. Aby móc służyć zgodnie ze statutem, CHARIS proponuje rejestrację dla wszystkich społeczności, które chcą wziąć udział.

2- Nie ma członkostwa w społecznościach CHARIS, ale istnieje możliwość rejestracji.

Statuty CHARIS promują „ekumeniczny wymiar katolickiej odnowy charyzmatycznej” i wzywają do „wspierania zaangażowania w służbie jedności wszystkich chrześcijan” (art. 3f). Właśnie dlatego Wspólnota Ekumeniczna może zostać zarejestrowana przez CHARIS jako wspólnota, a nie tylko Wspólnota Katolicka, zgodnie z następującymi kryteriami:


Warunki rejestracji dotyczą WSPÓLNOTY:

– identyfikująca się jako charyzmatyczna,
– prowadząca życie społeczne,
– społeczność proponująca zaangażowanie swoim członkom, którzy się wzajemnie wspierają,
– wspólnota zaangażowana w ewangelizację,
– Chrzest w Duchu Świętym musi być podstawowym wymiarem życia wspólnotowego.


3- CHARIS zobowiązuje się do komunikowania się ze wszystkimi zarejestrowanymi społecznościami w celu dostarczania im aktualnych informacji, oferowania możliwości konsultacji i udzielania pomocy w razie potrzeby.

4- CHARIS zaoferuje wszystkim zarejestrowanym wspólnotom środki do życia w komunii pielęgnowanej przez spotkania krajowe, kontynentalne lub międzynarodowe, które zostaną zorganizowane przez CHARIS w dialogu z uczestniczącymi społecznościami, które są gotowe służyć.

5- CHARIS zachęca wszystkie społeczności do kontynuowania inicjatywy na poziomie lokalnym, aby budować komunię między społecznościami, a także dążyć do wspierania i pielęgnowania wschodzących społeczności, ze szczególną troską o kraje rozwijające się.

6- CHARIS uznaje autonomię społeczności lokalnych i ich swobodę w rozwijaniu wspierających relacji z innymi społecznościami i sieciami.

7- CHARIS opracowuje także Komisję Kanoniczną, aby pomóc społecznościom, które chcą napisać swój statut lub je zmienić.

8- CHARIS otworzy również „gorącą linię” dla społeczności: communities@charis.international.

Jeśli społeczność ma specjalne potrzeby, przywódcy mogą napisać na infolinię wyjaśniającą problem, a CHARIS zapewni najlepszą możliwą pomoc. Zostanie to zrobione przy pomocy innych społeczności zarejestrowanych przez CHARIS i posiadających wiedzę specjalistyczną w dziedzinie trudności. Inicjatywa ta jest zgodna z duchem Statutu, mówiącym, że CHARIS „udostępnia doświadczenia poszczególnych wspólnot dla dobra wszystkich” (art. 3e).

Aby zarejestrować Twoją wspólnotę, pobierz formularz i wyślij go na adres: communities@charis.international
Oczekuj odpowiedzi na maila. Postaramy się odpowiedzieć najszybciej jak tylko to możliwe. Dziękujemy!