Zespół Charis

Zespół inicjujący Krajową Służbę Komunii w Polsce (informacje z dnia 3 listopada 2020r.):

Antoni Tompolski Charis Polska

Antoni Tompolski (odpowiedzialny za Alpha Polska, ojciec, mąż, dziadek 4 wnuków, ewangelizator od 30 lat).

o. Bogdan Kocańda OFM Conv. Charis Polska

o. Bogdan Kocańda OFM Conv. (prezbiter od 23 lat, Rychwałd, wspólnota Talitha Kum, opiekun duchowy katolickich wspólnot poalfowych Chrystusa Sługi, twórca programu formacji dla świeckich, zaangażowany od 2008r. w Kursy Alpha, członek zarządu Stowarzyszenia Alpha Polska).

Jerzy Malisiewicz Charis Polsa

Jerzy Malisiewicz (ojciec piątki dzieci, dwójki wnuków, nauczyciel historii, były lider wspólnoty W pieczy Najwyższego, aktualnie członek wspólnoty parafialnej w Rakowie na Kielecczyźnie, zaangażowany w posługę modlitwą uwolnienia, w posługę więzienną, wiceprzewodniczący krajowego zespołu koordynacyjnego Odnowy w Duchu Świętym w Polsce).

Zbigniew Słup Charis Polska

Zbigniew Słup (mąż Lucyny, od 30 lat związany z Odnową w Duchu Świętym w Polsce, od 2000r. członek wspólnoty Chemin Neuf, przez 10 lat odpowiedzialny za wspólnoty Chemin Neuf w Polsce – to wspólnota międzynarodowa, obecna w 30 krajach, członek zespołu ds. Nowej Ewangelizacji przy Konferencji Episkopatu Polski).

o. Jacek Dubel Charis Polska

O. Jacek Dubel CSsR (prezbiter od 35 lat, redemptorysta, założyciel i pasterz wspólnoty Pieśń Nowa, współzałożyciel Szkoły Nowej Ewangelizacji w diecezji toruńskiej, przez 20 lat dyrektor tejże szkoły, członek zespołu ds. Nowej Ewangelizacji, wiceprezes Stowarzyszenia Alpha Polska, koordynator ogólnopolskiego forum wspólnot ewangelizacyjnych).

Karol Sobczyk Charis Polska

Karol Sobczyk (mąż Gosi, ojciec dwójki dzieci: Danielka i Zuzi, psycholog, od 10 lat zaangażowany w służbie na rzecz jedności chrześcijan, lider wspólnoty Głos na Pustyni w Krakowie, prowadzi fundację i działania na rzecz rozwoju wspólnoty, od 2020 kosultor w instytucie Centro Pro-Unione w Rzymie do spraw dialogu pomiędzy Kościołem Rzymskokatolickim a Kościołami „wolnymi”.

ks. Artur Potrapeluk Charis Polska

Ks. Artur Potrapeluk (Lublin, najmłodszy koordynator diecezjalny Odnowy, przewodniczący krajowego zespołu koordynatorów Odnowy w Duchu Świętym w Polsce, prowadzi na terenie diecezji fundację, wydawnictwo, posługuje we wspólnocie w Lublinie przy Krakowskim Przedmieściu, w ramach katolickiej Odnowy w Duchu Świętym, we współpracy z innymi diecezjami, które reprezentują poszczególni koordynatorzy tworzy wewnętrzny zespół do spraw promowania wartości Charis).

o. Krzysztof Czerwionka Charis Polska

O. Krzysztof Czerwionka CR (zmartwychwstaniec, prezbiter od 33 lat, w wieku 17 lat doświadczył osobistego nawrócenia, wzrastał w Ruchu Światło Życie, od 28 lat pasterz i założyciel międzynarodowej wspólnoty Chrystusa Zmartwychwstałego Galilea, od 10 lat odpowiada za biuro Szkół św. Andrzeja, prowadzi dom rekolekcyjny w Stryszawie koło Suchej Beskidzkiej, członek zespołu ds. Nowej Ewangelizacji przy KEP.

Jolanta Zatorska Charis Polska

Jolanta Zatorska (Toruń, reprezentuje Szkołę Ewangelizacji św. Andrzeja w ogólnopolskiej radzie krajowej, odpowiedzialna za rejon centralny szkół, wicedyrektor Szkoły Nowej Ewangelizacji w diecezji toruńskiej, członek katolickiego Stowarzyszenia w Służbie Nowej Ewangelizacji Wspólnota Pieśń Nowa w Toruniu, ewangelizuje w różnych formach: szkoły, kursy Alpha, rekolekcje szkolne przy współpracy z księżmi redemptorystami, misje ewangelizacyjne, w Polsce, zagranicą, ulubionym miejscem jest Białoruś, zaangażowana w formację kobiet w ramach Akademii Rozwoju Talentów.

ks. Piotr Kubacki Charis Polska

Ks. Piotr Kulbacki – profesor nadzwyczajny KUL, homiletyka, zaangażowany w Ruch Światło Życie.

bp Andrzej Siemieniewski Charis Polska

Ks. bp Andrzej Siemieniewski – Przedstawiciel Episkopatu Polski, profesor nauk teologocznych, biskup pomocniczy wrocławski od 2006r.

Krajowa Służba Komunii Charis Polska – prezentacja:

Charis international

Moderator CHARIS Jean-Luc Moens

CHARIS jest prowadzony przez moderatora wspieranego przez Międzynarodową Służbę Komunii. Funkcję moderatora określa statut (art. 11). Jego głównym zadaniem jest to, aby promować i rozwijać katolicką odnowę charyzmatyczną jako nurt łaski w Kościele i dla Kościoła; promować dzieło jedności w Ciele Chrystusa; aby zapewnić dobrą komunikację między władzami kościelnymi a katolicką odnową charyzmatyczną na całym świecie, a w szczególności ze Stolicą Apostolską poprzez Dykasterię Świeckich, Rodziny i Życia.

Międzynarodowa Służba Komunii pomaga moderatorowi w podtrzymywaniu, rozszerzaniu i promowaniu celów CHARIS; jest z nim w kontakcie i bada sytuację katolickiej odnowy charyzmatycznej w jej licznych przejawach na poziomie krajowym, regionalnym i kontynentalnym; zapewnia, że różnorodność katolickiej odnowy charyzmatycznej jest szanowana w programach, projektach, relacjach z innymi Kościołami i wspólnotami chrześcijańskimi oraz w działaniach CHARIS; rozeznaje i zwraca uwagę na potrzeby formacji w ramach katolickiej odnowy charyzmatycznej (patrz art. 8).

Jean-Luc MoensModerator CHARIS

Urodzony w 1951 r. W Belgii, ożenił się z Anną w 1974 r., 7 dzieci i 11 wnuków. Praca doktorska z matematyki. Otrzymał chrzest w Duchu Świętym na początku lat siedemdziesiątych. Członek społeczności Emmanuel, związany od ponad 30 lat ze swoim rządem, redaktor naczelny magazynu IL EST VIVANT, prezes organizacji pozarządowej FIDESCO. Członek Dicastery Cor Unum (Watykan) od 2007 do 2016 r. Sekretarz Komitetu Wykonawczego Wspólnoty Katolickiej 2015-2019.

Zespół międzynarodowy:

 • Asystent kościelny: Br. Raniero Cantalamessa O.F.M. Cap.
 • Giulia Rancan
 • Jean Barbara
 • François Prouteau
 • Diakon Johannes Fichtenbauer
 • Diakon Etienne Mellot
 • Br. Etienne Vetö
 • José Prado Flores
 • Shayne Bennett
 • Br. James Shin San-Huyn
 • Paolo Maino
 • Fred Mawanda
 • Jean-Christophe Sakiti
 • María Eugenia de Góngora
 • Cyril John
 • Gabriella Marcia da Rocha Días
 • Pino Scafuro
 • Andrés Arango
 • Bp Peter Leslie Smith
 • Jean-Luc Moens – moderator