Zespół Charis

Krajowa Służba Komunii Charis Polska – skład:

Antoni Tompolski – Koordynator
ks. Artur Potrapeluk – Zastępca Koordynatora
Maria Borkowska
Ks. Piotr Kulbacki
Anna Pełka
o. Krzysztof Czerwionka CR
Jolanta Zatorska
o. Jacek Dubel CSsR
Karol Sobczyk
Andrzej Lewek
Zbigniew Słup
o. Bogdan Kocańda OFMConv
Marcin Zieliński
Mikołaj Kapusta
Maria Myskow

Charis international

Moderator CHARIS Jean-Luc Moens

CHARIS jest prowadzony przez moderatora wspieranego przez Międzynarodową Służbę Komunii. Funkcję moderatora określa statut (art. 11). Jego głównym zadaniem jest to, aby promować i rozwijać katolicką odnowę charyzmatyczną jako nurt łaski w Kościele i dla Kościoła; promować dzieło jedności w Ciele Chrystusa; aby zapewnić dobrą komunikację między władzami kościelnymi a katolicką odnową charyzmatyczną na całym świecie, a w szczególności ze Stolicą Apostolską poprzez Dykasterię Świeckich, Rodziny i Życia.

Międzynarodowa Służba Komunii pomaga moderatorowi w podtrzymywaniu, rozszerzaniu i promowaniu celów CHARIS; jest z nim w kontakcie i bada sytuację katolickiej odnowy charyzmatycznej w jej licznych przejawach na poziomie krajowym, regionalnym i kontynentalnym; zapewnia, że różnorodność katolickiej odnowy charyzmatycznej jest szanowana w programach, projektach, relacjach z innymi Kościołami i wspólnotami chrześcijańskimi oraz w działaniach CHARIS; rozeznaje i zwraca uwagę na potrzeby formacji w ramach katolickiej odnowy charyzmatycznej (patrz art. 8).

Jean-Luc MoensModerator CHARIS

Urodzony w 1951 r. W Belgii, ożenił się z Anną w 1974 r., 7 dzieci i 11 wnuków. Praca doktorska z matematyki. Otrzymał chrzest w Duchu Świętym na początku lat siedemdziesiątych. Członek społeczności Emmanuel, związany od ponad 30 lat ze swoim rządem, redaktor naczelny magazynu IL EST VIVANT, prezes organizacji pozarządowej FIDESCO. Członek Dicastery Cor Unum (Watykan) od 2007 do 2016 r. Sekretarz Komitetu Wykonawczego Wspólnoty Katolickiej 2015-2019.

Zespół międzynarodowy:

 • Asystent kościelny: Br. Raniero Cantalamessa O.F.M. Cap.
 • Giulia Rancan
 • Jean Barbara
 • François Prouteau
 • Diakon Johannes Fichtenbauer
 • Diakon Etienne Mellot
 • Br. Etienne Vetö
 • José Prado Flores
 • Shayne Bennett
 • Br. James Shin San-Huyn
 • Paolo Maino
 • Fred Mawanda
 • Jean-Christophe Sakiti
 • María Eugenia de Góngora
 • Cyril John
 • Gabriella Marcia da Rocha Días
 • Pino Scafuro
 • Andrés Arango
 • Bp Peter Leslie Smith
 • Jean-Luc Moens – moderator